• Nasi nauczyciele

  Zapoznaj się z naszą kadrą
  •  

   "Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć"

    


    

   Dyrektorem i współwłaścicielem szkoły jest Zofia Rączkiewicz - mgr matematyki

   Wicedyrektorzy: mgr Ewa Gołębiowska oraz mgr Agnieszka Adamska

   psycholog szkolny - mgr Anna Chechłowska

   logopeda - Anita Perużyńska

    


    

   Grono nauczycieli Niepublicznej Szkoły  Absolwent

   I ETAP EDUKACJI

   mgr Katarzyna Klimaszewska - wychowawca dydaktyk kl. I

   mgr Jolanta Dębska - wychowawca dydaktyk klasy II

   mgr Wiesława Nurzyńska - wychowawca dydaktyk klasy III

   mgr  Małgorzata Rudzińska - nauczyciel języka angielskiego w klasach I - III

   mgr Klaudia Zembrzuska - nauczyciel opiekun klasy  I, nauczyciel plastyki, wychowawca klasy IV

   mgr Angelika Stępniak - nauczyciel opiekun klas II - III

   mgr Sylwia Kocięcka - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach I - III

   mgr Joanna Markowska - nauczyciel wychowania fizycznego w klasie III

    


    

   II ETAP EDUKACJI

   mgr Agnieszka Adamska - nauczyciel religii i etyki 

   mgr Emilia Borawska - wychowawca kl. VIII, nauczyciel przyrody, biologii, chemii, techniki i EDB

   mgr Joanna Woike - nauczyciel matematyki

   mgr Ewa Podgórska - nauczyciel języka polskiego

   mgr Klaudia Łożyńska - wychowawca kl. VII, nauczyciel języka angielskiego

   mgr Mariola Sobolewska - wychowawca kl. VI, terapia pedagogiczna

   mgr Maciej Urbaniak - nauczyciel języka niemieckiego i informatyki

   mgr Anna Zalewska - Siudak - nauczyciel wychowania fizycznego

   mgr Justyna Śladowska - nauczyciel wychowania fizycznego

   mgr Wiesław Burdalski - nauczyciel wychowania fizycznego

   mgr Łukasz Dymerski - nauczyciel wychowania fizycznego

   mgr Anna Białous - nauczyciel informatyki

   mgr Krystian Wieczerzak - nauczyciel historii

   mgr Piotr Bukowski - nauczyciel geografii

   mgr Piotr Złotkowski - nauczyciel muzyki 

   mgr Małgorzata Styczyńska - nauczyciel fizyki