• Wspieramy pasje i zainteresowania

   Poniżej oferta zajęć dodatkowych w naszej szkole
   • Koła zainteresowań

   • Specjalnie dla uczniów naszej szkoły stworzona została szeroka gama zajęć dodatkowych:

    1. Język angielski 5 razy w tygodniu 45min (kl. I - 30 min.)
    2. Koło matematyczne -  Joanna Woike - nauczyciel matematyki
    3. Koło szachowe - Krzysztof Budrewicz "Szachuś"
    4. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas I - III - Katarzyna Klimaszewska, Mariola Sobolewska
    5. Zajęcia rozwijające - Jolanta Dębska, Wiesława Nurzyńska
    6. Koło dziennikarskie - Ewa Podgórska
    7. Koło biblijne - Agnieszka Adamska
    8. Przedwakacyjna Zielona Szkoła dla klas I - III i IV - VII
    9. Język hiszpański
    10. Gry strategiczne 

    KOŁO SZACHOWE

    Zajęcia prowadzi wykwalifikowany trener i sędzia szachowy, wielokrotny medalista - pan Krzysztof Budrewicz. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwaja 90 minut. 


    KOŁO MATEMATYCZNE - p. Joanna Woike

    W zajęciach koła matematycznego biorą udział sympatycy matematyki, którzy chętnie łamią głowy nad różnorodnymi zagadnieniami matematycznymi. Poszerzamy tu wiadomości i umiejętności matematyczne, kształtujemy postawy twórcze, a przede wszystkim rozwijamy pomysłowość w myśleniu i działaniu. Dzięki wieloobszarowemu spojrzeniu na problemy uczymy się wyrażania własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych. Ponadto uczymy się doceniać pracę innych, jak również bronić własnego zdania. Taka siłownia umysłowa to bardzo satysfakcjonujący trening intelektualny.


    ZAKĄTEK BIBLIJNY - p. Agnieszka Adamska

    Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 4-8. Na spotkaniach uczniowie pogłębiają swoją wiedzę o Bogu i Biblii, uczestniczą w różnych formach życia religijnego, a także przygotowują się do udziału konkursach: biblijnym i wiedzy religijnej.


     JĘZYK HISZPAŃSKI 

    Zajęcia dla początkujących prowadzone przez panią Katarzynę Koplin z Modern School w Olsztynie. Lekcje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.


    GRY STRATEGICZNE

    Zajęcia prowadzi pani Monika Wysocka - Kawa z fundacji Szalony Krasnolud. W trakcie cotygodniowych spotkań dzieciaki poznają różne gry planszowe, karciane itp. z elementami strategii. Emocje i dobra zabawa GWARANTOWANE :)